top of page

Om Lennart

37369291_421273841725608_4364507618295676928_n.jpeg
OckeAngsag_TA_20171023_D815844.jpg
37291740_2174720582759999_905047998378016768_n.jpeg
37315315_2174720882759969_991004686406385664_n.jpeg
IMG_6621 2.jpg

Lennart Ocklind föddes som fjärde barnet i en syskonskara om sex på släktgården i den lilla byn Ocke i västra Jämtland 1935.

Efter studentexamen från Enskilda gymnasiet i Stockholm 1954 flyttade Lennart till Uppsala för att studera juridik. Sitt första jobb som jurist hade han på Heilborns advokatbyrå i Östersund och via Bollnäs kom han så småningom till Sandviken och platsen som stadsjurist. I 31 år blev han kvar i stadshuset, och förutom att ta hand om kommunens juridiska angelägenheter hade han uppdrag som vigselförrättare och notarius publicus.

 

Men Sandviken var inte bara arbete, Lennart kom att bli en central gestalt i stadens kultur- och föreningsliv. Han var verksam i Sandvikens kammarmusikförening och Gunvor Göranssons kulturstiftelse, han var med och startade Lars Bucans kulturstiftelse och satt i dess styrelse i nära 20 år. Han var också engagerad i Rosenlöfs vänner som verkar för att bevara Rosenlöfs tryckerimuseum, samt genom hela livet i Föreningen Norden och Rotary.

 

Lennart Ocklind hade ett stort intresse för konst och litteratur, men den stora kärleken i hans liv var musiken. Många är vi som med stor behållning har hört honom spela jämtländska folklåtar på fiol, skrattat åt hans ”Gulli-Gullan” till eget dragspelsackompanjemang och eftertänksamt lyssnat till hans känsliga tolkningar av Allan Edwalls visor. Redan medan han bodde i Sandviken var han också medlem i spelmanslaget Västjämtarna, där han spelade sin fiol livet ut.

Vid pensioneringen återvände Lennart till Jämtland, som han aldrig hade kapat kontakten med, här fanns alltid naturen, skogen och jakten, som var stora intressen. Inte minst fanns här också familjeföretaget AB Ocke Ångsåg som Lennart genom åren ägnade mycket tid som engagerad styrelseledamot och ordförande.

 

Vi är många som saknar middagarna vid Lennart Ocklinds långa matsalsbord i Åre – den goda maten, det goda umgänget och inte minst den underhållande värden.

 

En av Lennarts främsta egenskaper i livet var hans generositet. Att han ville skänka bort stora delar av sina kvarlåtenskaper till goda ändamål var helt i linje med hur han levde.

I Lennarts testamente var det tydligt angivet att en stiftelse skulle bildas, stiftelsens ändamål och även vilka donationer som skulle göras efter hans död. Bland annat testamenterade han målningen "Fiesole", målad av den framstående konstnären Leander Engström, till Jamtli i Östersund. Den hänger nu i Övre lobbyn i Nationalmuseum Jamtli-byggnaden. 

Lennart avled 2018 vid 82 års ålder.

bottom of page